W Miejsko-Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym w Świdniku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów. Podczas spotkania podsumowano mijającą czteroletnią kadencję, wybrano nowe władze związku, a także reprezentantów na zjazd wojewódzki Lubelskiego Szkolnego Związku Sportowego, który odbędzie się w kwietniu.

 

W Zarządzie Miejsko-Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Świdniku nie nastąpiły żadne zmiany. Kolejną kadencję prezesem będzie:

  • Zdzisław Stypiński, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5,
  • wiceprezesem Marian Misztal z Bystrzejowic,
  • sekretarzem Grzegorz Martyniuk (SP nr 5),

a członkami zarządu:

  • Danuta Dudzińska (Zespół Szkół nr 1)
  •   Jacek Czernikowski (Gimnazjum nr 1).


W Komisji Rewizyjnej znaleźli się:

  1.   Grzegorz Dejko (Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku),
  2.  Jan Sekuła (Zespół Szkół nr 2)
  3.  oraz Wojciech Iwaniuk z Mełgiewi.


Delegatami na zjazd wojewódzki Lubelskiego Szkolnego Związku Sportowego zostali Grzegorz Martyniuk i Jacek Czerniakowski.


Podczas spotkania władze Miejsko-Powiatowego SZS podziękowały za pomoc i finansowe wsparcie Gminie Miejskiej Świdnik oraz Starostwu Powiatowemu.

Dane kontaktowe:

Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku

Nasza siedziba znajduję się w Szkole Podstawowej nr 5

ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik

tel. 81 751-33-71