Konferencje on-line

w okresie I – VI 2021 r

Data

Temat konferencji on-line

Konferencje on-line pomiędzy głównym koordynatorem zawodów współzawodnictwa międzyszkolnego a Wojewódzkim Lubelskim Szkolnym Związkiem Sportowym

19.01.2021

Ustalenia ogólne dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

02.02.2021

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

16.02.2021

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

02.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

16.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

30.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

13.04.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

27.04.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

11.05.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju i w związku możliwością organizacji imprez sportowych

24.05.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w związku możliwością organizacji imprez sportowych

08.06.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w związku możliwością organizacji imprez sportowych

22.06.2021

Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021 r.

 

Konferencje on-line pomiędzy głównym koordynatorem zawodów współzawodnictwa międzyszkolnego a koordynatorami – opiekunami zawodów Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada

20.01.2021

Ustalenia ogólne dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 dot. wyznaczonych rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

03.02.2021

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.02.2021

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

03.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

31.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

14.04.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

28.04.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

12.05.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju i w związku możliwością organizacji imprez sportowych

25.05.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w związku możliwością organizacji imprez sportowych

09.06.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w związku możliwością organizacji imprez sportowych

23.06.2021

Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021 r.

 

Konferencje on-line pomiędzy koordynatorami – opiekunami zawodów Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada a nauczycielami szkół uczestniczących we współzawodnictwie międzyszkolnym

20.01.2021

Ustalenia ogólne dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 dot. wyznaczonych rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

03.02.2021

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.02.2021

Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

03.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

31.03.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

14.04.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

28.04.2021

Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

12.05.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju i w związku możliwością organizacji imprez sportowych

25.05.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w związku możliwością organizacji imprez sportowych

09.06.2021

Ustalenia dokładnych terminów organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w związku możliwością organizacji imprez sportowych

23.06.2021

Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021 r.

                                                                                                                                                                                   

Dane kontaktowe:

Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku

Nasza siedziba znajduję się w Szkole Podstawowej nr 5

ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik

tel. 81 751-33-71