Miejsko –Powiatowy Szkolny Związek Sportowy podsumował rok szkolny 2019/2020

We wtorek 22 grudnia 2020 roku odbyło się Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2019/2020.Oczywiście ze względu na pandemię spotkanie nie odbyło się wzorem lat ubiegłych na Radzie Miasta w październiku , a w formule online .

W tym dość dziwnym roku ,który ze względu na pandemię nie został w pełni dokończony wg kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego zarząd M-P SZS postanowił nagrodzić pucharami i dyplomami wszystkie szkoły uczestniczące w minionym roku szkolnym w rozgrywkach sportowych na trzech poziomach rozgrywek czyli Igrzyskach Dzieci(klasy 4-6) ,Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8)i Licealiady (szkoły ponad podstawowe ).Więcej pracy mieli koordynatorzy rozgrywek ,którzy musieli dostarczyć trofea sportowe do wszystkich szkół osobiście .Na poziomie Igrzysk Dzieci robił to Grzegorz Martyniuk jednocześnie koordynator tej kategorii ale także sekretarz związku,który poprowadził spotkanie online .Na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej trofea do szkół dostarczył Jacek Czerniakowski a puchary w kategorii Licealiada rozwiozła Danuta Dudzińska .Zarząd podziękował także ,głównym mecenasom sportu szkolnego czyli Burmistrzowi Miasta Waldemarowi Jaksonowi ,ale także Ewie Jankowskiej sekretarz Miasta oraz Marcinowi Dmowskiemu zastępcy burmistrza .Stosowne podziękowania trafiły do Rady Miasta Świdnik ,które odebrali Włodzimierz Radek przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia ,Sportu i Turystyki Robert Syryjczyk. Zarząd podziękował także staroście świdnickiemu Łukaszowi Reszcze za wsparcie od tej instytucji ,a podziękowanie odebrał Romuald Gumienniak członek zarządu powiatu.

Podczas spotkania online frekwencja dopisała obecnych było 20 osób .Głos zabrali Robert Syryjczyk ,który w imieniu komisji Zdrowia ,Sportu i Turystyki podziękował nauczycielom ,dyrektorom szkół oraz samemu związkowi za działalność .Kilka słów skierował Tomasz Kociński Radny Miejski ,a także nauczyciel wychowania fizycznego .Spotkanie przebiegało w miłej świątecznej atmosferze .Seretarz M-P SZS Grzegorz Martyniuk przygotował prezentacje multimedialną dokumentującą wręczanie pucharów i wspomnianych podziękowań natomiast koordynatorzy przedstawili największe sukcesy w minionym roku szkolnym 2019/2020.Na zakończenie spotkania nie zabrakło życzeń świątecznych ,które w imieniu przewodniczącego M-P SZS Zdzisława Stypińskiego skierował do obecnych na spotkaniu sekretarz M-P SZS .Wszyscy zgodnie przyznali ,że mają nadzieję iż szkolne rozgrywki sportowe wystartują już po feriach.

 

Prezentacja podsumowująca działalność MPSZSMPSZS

Dane kontaktowe:

Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku

Nasza siedziba znajduję się w Szkole Podstawowej nr 5

ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik

tel. 81 751-33-71