W związku ze stanem epidemiologicznym w kraju wszelkie konsultacje ,spotkania ,konferencje zarządu M-P SZS odbywały się w formiej online jako konferencje,videokonferencje,rozmowy telefoniczne .Spotkania dotyczyły  organizacji zawodów sportowych w ramach wspólzawodnictwa sportowego szkół w Wojewódźtwie ,rejonie oraz  Gminie Miejskiej Świdnik i  Powiecie świdnickim w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

Konferencje on-line pomiędzy głównym koordynatorem zawodów współzawodnictwa międzyszkolnego a  Lubelskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym

 

18.03.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

25.03.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

08.04.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

22.04.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

06.05.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

20.05.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

16.06.2020 Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w okresie wrzesień 2019 – luty 2020 r. oraz w okresie marzec – czerwiec 2020 r.

26.08.2020 Ustalenia ogólne dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

09.09.2020 Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie terminów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

23.09.2020 Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

28.10.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

18.11.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

16.12.2020 Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.

 

Konferencje on-line pomiędzy głównym koordynatorem zawodów współzawodnictwa międzyszkolnego a koordynatorami – opiekunami zawodów Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada

 

19.03.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

26.03.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

09.04.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

23.04.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

07.05.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

21.05.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.06.2020 Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w okresie wrzesień 2019 – luty 2020 r. oraz w okresie marzec – czerwiec 2020 r.

27.08.2020 Ustalenia ogólne dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

10.09.2020 Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie terminów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

24.09.2020 Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

29.10.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

19.11.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.12.2020 Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.

 

Konferencje on-line pomiędzy koordynatorami – opiekunami zawodów Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada a nauczycielami szkół uczestniczących we współzawodnictwie międzyszkolnym

19.03.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

26.03.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

09.04.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

23.04.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

07.05.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

21.05.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.06.2020 Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w okresie wrzesień 2019 – luty 2020 r. oraz w okresie marzec – czerwiec 2020 r.

27.08.2020 Ustalenia ogólne dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie rodzajów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

10.09.2020 Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wyznaczenie terminów zawodów na poszczególnych poziomach współzawodnictwa

24.09.2020 Ustalenia szczegółowe dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

29.10.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

19.11.2020 Ustalenia dot. organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

17.12.2020 Podsumowanie organizacji współzawodnictwa międzyszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.

22.12.2020 Uroczyste podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2019/2020 z udziałem przedstawicieli Gminy Miejskiej Świdnik oraz Starostwa Powiatowego

Dane kontaktowe:

Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku

Nasza siedziba znajduję się w Szkole Podstawowej nr 5

ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik

tel. 81 751-33-71